Klubnyt august 2020

 

Sommeren og varmen er for alvor kommet over de danske golfbaner og det nyder vi – også i Tange Sø
Golfklub. Vores bane er velbesøgt og vores medlemmer bruger den flittigt – noget som vores café også
nyder godt af, hvor stemningen på terrassen efterhånden giver genlyd hen over Tange Sø.

Vores golfklub summer af liv og det skaber en rigtig hyggelig stemning og atmosfære. Det er der mange årsager til.

Vores greenkeepere og frivillige arbejdshold gør en stor indsats på og omkring banen, der står rigtig flot igen i år.

Henrik og Britt skaber i samarbejde med baneservice de gode rammer i caféen.

Tobias og Lars sikrer, at vores sekretariat og undervisningen af vores mange nye medlemmer forløber rigtig godt…

…og netop vores mange nye medlemmer hilser vi velkommen i klubben. Vi er nu på i alt 775 medlemmer og det har vi ikke været siden 2017, så det glæder vi os meget over. Mange af de nye medlemmer er prøvemedlemmer, som har benyttet sig af Golfens Dag og vores aktivitet omkring Funnel First, som har vist
sig at være en god måde at komme i kontakt med nye medlemmer på – bare spørg vores medlemmer i begynderudvalget, der har hygget sig en hel del med de mange nye golfspillere.

Succesen med Funnel First har medført, at vi tidligere har søgt og fået 30.000 kr. af DIF og DGI’sforeningspulje, der er øremærket til indsatsen omkring nye medlemmer. Disse penge går til udgiften til Funnel First, men også til indkøb af nye begyndersæt, som er tiltrængt.

Klubbens økonomi er aktuelt 150.000 kr. bedre end sidste år ved samme tid. Historisk er det højsæsonen juli, august og september måned, der har den helt store betydning for, hvor vi ender henne rent økonomisk, så meget kan nå at ændre sig, men vi har grund til optimisme.

Klubben har som tidligere nævnt nu mulighed for at søge momskompensation. Det kræver, at 100 af vores medlemmer indbetaler 200 kr. hver. Vi er endnu ikke helt i mål, så ønsker du at hjælpe klubben med dette, så kan du stadig nå det.

Klubben fejrer 30 års jubilæum næste år i 2021. Vi har nedsat et udvalg, der arbejder videre med aktiviteter omkring jubilæet, så det kommer I til at høre mere om.

Vores Par 3 bane bliver også flittig brugt. Husk på, at du som medlem har to gratis greenfee, så har du ikke benyttet dem endnu, så benyt dig af muligheden for at invitere venner og familie i golfklubben til en dyst på Par 3 banen.

Klubben deler rigtig mange nyheder og andre forskellige opslag fra banen, turneringer mm. på vores Facebook side. Så med en opfordring til også at følge Tange Sø Golfklub på vores Facebook side, så ønsker vi jer en fortsat god sommer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen