SENIOR VINTERGOLF 

Sæson 2019 -2020

 

 

2019: Hver mandag fra 4. november til og med 16. december 2019 (7 matcher)

2020: Hver mandag fra 6. januar til og med 30. marts 2020 (13 matcher)

 

Man møder op i november 2019 og februar og marts 2020 senest kl. 8.30 gerne i jævnt flow fra kl. 8.00

Men i december 2019 og januar 2020 er mødetidspunktet senest kl 9.00!

Handicapregulering er suspenderet, men præmierede kan blive SLAGREGULERET!

Man medtager/AFLEVERER et udfyldt scorekort med gældende handicap pr. 1. november 2019 og betaler kr. 20, herefter udarbejdes startliste manuelt.

Der spilles i 2 rækker: Række A: KVINDER   og   Række B: MÆND

Vi vil afslutte hver måned med et lille traktement – uden ekstra betaling.

Der vil ved åbningsmatchen mandag den 4. november 2019 være flere præmier!

Mandag den 6. januar 2020 afvikles tre-kølleturnering, det vil sige at deltagere kun må medtage og anvende tre værktøjer! (resten må efterlades).

Vinterturneringen løber hele vinteren efter følgende principper:

Der spilles til sommergreens så længe de er åbne!

Bunkere er i spil så længe der er river!

Når sommergreens lukkes spilles der til vintergreens resten af vintersæsonen!

Der SKAL anvendes måtte på klippede arealer, og måtter anvendes på øvrige arealer bortset fra i hazarder! (For at skåne græsset/banen).

 

Vel mødt: Poul Erik, Ib og Kjeld