Årsberetningen for sommer afdelingen 2019.

 

 

 

 

 

Mandagsmatcherne:

Den 1. april startede vi med sommergolfen. Det var en kold start, og der måtte spilles på vintergreens.

Vi har spillet 21 mandagsmatcher, været på 2 udflugter og en enkel 2 dages tur

Der har som sædvanligt været 2 venskabsmatcher

 

En dages udflugterne:

Udflugterne gik tik Trehøje Golfbane og til Himmelbjergets Golfbane

 

To dages udflugten:

To dages udflugten gik vanen tro til Hovborg Kro, hvor vi spillede på Skærbæk Mølle Golfbane og    Gyttegård Golfbane

 

Venskabsmatcherne:

Der er spillet venskabsmatcher med Viborg og Hjarbæk i Viborg, hvor Tang seniorerne vandt pokalen.

Venskabsmatchen med Aarhus Ådal Golfklub blev spillet i Tange Sø Golfklub, hvor Tange seniorerne også vandt.

 

Pokalmatchen:

Forårssæsonen blev afsluttet med Pokalmatchen, som på damesiden blev vundet af Lisbeth Bøegh.

På herresiden var det Leo Østergård, der løb med Pokalen.

 

Kræften bekæmpelse:

I august måned spillede vi til fordel for Kræftens Bekæmpelse, hvor seniorerne fra Tange donerede

11.200 kr.

Rotary var efterfølgende gæster i klubben, hvor de donerede 500 kr. til Seniorklubbens indsamling til Kræftens Bekæmpelse.

Det samlede beløb på 11.700 kr. er videresendt til kræftens bekæmpelse.

 

Status og økonomi for 2019:

Vi har i 2019 spillet 21 sommer mandagsmatcher

På disse matcher har der hver mandag i gennemsnit deltaget 73 spiller.

Der er udleveret 270 flasker vin til vinderne af matcherne

Juniorerne har modtaget ca. 10.000 kr. fra seniorerne, hvoraf juniorerne skal betale klubben for 51 flasker vin, som er udleveret, som præmie for nærmest flaget.

Regnskabet viser en kassebeholdning på 7.430 pr. 30. september 2019, men efter dagens afslutning forventes kassebeholdningen at være ca. 3.000 kr.

Afslutning:

Her ved afslutningen på sommermatcherne deltager71 meget aktive seniorer. Heldigvis kan vi alle være med i år, idet banen godt kan klare buggyerne.

Sponsorerne:

En stor tak skal lyde til Hans Holmgaard, som i år har skaffet sponsorer til nogle af vore matcher.

Jørgen Hvas skal have en tak for at være den nye revisor for seniorafdelingen.

En stor tak skal lyde til vore sponsorer

Lihn & Boi, Jyske Bank afd. Bjerringbro & Kjellerup samt Thiele fra Bjerringbro.

 

 Sommerudvalget:

Udvalget har i år været som følger.

Alice Jensen                      Formand

Kurt Johansen                 Kasserer

John Skou                          EDB ansvarlig

Gunnar  Lemming         Edb medansvarlig

Ellen Eriksen                   Medhjælper på alle poster

Sven Højgaard                 Praktisk gris.

 

En stor tak skal lyde til Ellen, Kurt, John, Gunnar og Sven for et godt og konstruktivt samarbejde

 

Sven og jeg har besluttet at stoppe ved slutningen af denne sommer sæson.

Dorith Fynbo og Thorkild Pank har sagt ja til at indgå i udvalget ved starten af sommer sæsonen 2020.

Kan forsamlingen godkende Dorith Fynbo og Thorkild Pank.

 

En stor velkomst skal lyde til de 2 nye i udvalget.

 

Mvh

Alice Jensen

Formand