GOLF – sporet

Alle golfklubber lever for glade og tilfredse golfspillere og de danske golfklubber arbejder intensivt på at skabe så gode oplevelser som muligt for både medlemmer og gæster. Golfbanen er en markant del af den samlede oplevelse, hvorfor det er naturligt at have fokus på, om golfbanen også leverer en god oplevelse.

GOLFsporet er en app, som gør det muligt for alle golfklubber at registrere, hvor på golfbanen golfspillerne færdes under en golfrunde. Den registrerede data er værdifuld for den enkelte klub, idet den giver golfklubben en status og dermed et solidt udgangspunkt for en dialog omkring optimering af både driften og udviklingen af golfbanen.

Registreringerne vil kun kunne ses inden for sin egen golfbanes afgrænsning. Data kan ses af den enkelte klub og Dansk Golf Union.

Det er gratis for både klub og spiller at benytte GOLFsporet.

Klubben anbefaler at medlemmerne installerer app`n på deres telefon, og bruge den. Dermed kan  vi være med til at udvikle vores bane.